Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 Kedves Olvasóm!

 

A következőkben egy nagyon érdekes terültre tévedünk, a víz fontosságára, jelentőségére!

 

Nézzük a tényeket, ez érdekességeket!

 

 

A víz üzenete                                   összeállítottta : Karsay István

 

 

A japán orvos és kutató, Maszaru Emoto kísérletek tízezreivel igazolta: a víz nemcsak információkat, hanem érzelmeket és tudatot is tárol. A tudós mindezt mély benyomást keltő fotókkal is alá tudja támasztani. A víz elem a legjobb információhordozó, ami csak létezik. A teremtés kezdete óta életfontosságú feladatot tölt be. A víz látja el valamennyi élőlényt a nélkülözhetetlen energiával, és szállítja el a salakanyagokat. Úgy is mondhatnánk, hogy egyszerre udvari” szállító és szemételhordó.

Nem csoda, hogy a vízben sokan - így Mózes, Keresztelő Szent János, Zarathustra és Sebastian Kneipp - Isten teremtő erejét látták. A japán tudós, Maszaru Emoto most azt bizonyította be, hogy a gondolatok, a zene és az ima vízre gyakorolt hatása láthatóvá tehető. A tudós munkája kezdete óta tudja, hogy a víz az élet forrása. Ha a víz elszennyeződik, megszűnik az élet, ezért meg kell akadályozni ezt a komoly környezeti problémát. A szakember munkatársai segítségével kísérletek tízezreiben bizonyította be, hogy a víz minden, de valóban minden információt felvesz. Együtt szenved az emberrel, ahogyan ezt a japán Kobe városban az 1995. január 17-i földrengés után készült képek is bizonyítják. Japánban ma már számos helyen naponta ellenőrzik a természetes víz minőségét, mivel a víz a legkisebb rezgésre is reagál, és azonnal megváltoztatja a struktúráját.

 

 

Ha a vizet fagyott állapotban lefotózzák, minden információ láthatóvá válik. A kialakult kristályok, amelyekre a tudós kísérleteit alapozta, világosan beszélnek. Nem csoda, hogy a vizet az elektroszmog is megváltoztatja, vagy hogy a mikrosütőben melegített víz már nem mutat kristályokat, hanem teljesen összezavarodott struktúrát. A mobiltelefonok vagy számítógépek mellett tárolt vízminták rövid időn belül szétrombolt struktúrájúvá váltak, és közepükön fekete lyuk keletkezett. Ugyanannak a víznek a struktúrája teljesen más képet mutatott, attól függően, hogy jó zene, jó gondolatok, imák vagy egyéb pozitív dolog hatásának tették ki, vagy rossz gondolatokkal, agresszióval, kemény rockzenével hatottak rá.

 A víz arcai

 A Tokió egyik elővárosából, Taito-kuból származó tudós élete sok esztendejét áldozta arra, hogy kitalálja, hogyan lehet a leginkább láthatóvá tenni a vízben tárolt információkat. Kifejlesztett egy különleges fagyasztási technikát, és végül ráakadt arra a módszerre, amely a legjobb lehetőséget kínált a víz kristályszerkezetének optimális visszaadására. A rezonancia mindig akkor keletkezik, ha azonos hullámhossz áll fenn. A vízanalízisnek ezzel a formájával a víz a maga tisztaságában látható, teljesen más oldalról, mint azok az információk, amelyeket a modern vízanalízis mutat.

 

 

Hihetetlen, de igaz: még ha a teljesen átlagos írógépen írott szöveget egy cédulán a vízpróbára helyezzük, teljesen más struktúrákat kapunk. Az olyan szavak, mint a szeretet, a köszönöm vagy a lélek gyönyörű kristályokat alakít ki és tesz láthatóvá a mikroszkóp alatt, míg az olyan szavak, mint tökfej, démon vagy Hitler teljesen zavaros szerkezeteket ad. A víz tehát a maga kristályain keresztül olyan üzeneteket közvetít, amelyek a jövőben nagy jelentőségűvé válhatnak az emberiség számára - állapítja meg Maszaru Emoto.

 

 

Az ilyen kísérletezés közben felmerül az emberben a kérdés, vajon a gondolatok valóban szabadok-e. Nyilvánvalóan nem, mivel minden egyes gondolatnak megvan a maga frekvenciája, egy adott hullámhossz, pozitív vagy negatív, örömteli vagy építő, vagy kellemetlen és romboló. Ezt a hullámhosszt a másik rezonanciaként vagy disszonanciaként érzékeli, kellemesként vagy zavaróként. Csak a hasonló vonz hasonlót. Ehhez kapcsolódik az a megdöbbentő kísérlet, amelyet egy japán általános iskolában végzett el két gyerek. Egy hónapon át mindennap azt mondták egy rizzsel telt üvegnek: köszönöm, míg egy másiknak: te tökfej! A mikrobák nyilvánvalóan ugyanúgy reagáltak, mint az emberek. A egyikben jobban dolgoztak, mert megdicsérték, a másikban lustálkodtak, mert szidták őket. Négy hét elteltével a rendszeresen megdicsért rizs majdnem megerjedt, és kellemes malátaillatot árasztott. A másik, sokat szidott üvegben a rizs feketére színeződött és megrohadt. Amikor kinyitották az üveget, kellemetlen bűz áradt belőle.

 

 

A frekvencia jelentősége

 

 

Ha a gondolatok és a szavak ilyen erős teremtő-alakító erővel bírnak, ha minden láthatatlan frekvencia ilyen szembetűnő változásokat idéz elő, ahogyan Maszaru Emoto igazolta, akkor természetszerűleg felmerül a kérdés: milyen hatást gyakorol óvatlanul kiejtett szavaival környezetére az ember? Milyen következményei lehetnek a médiából áradó rossz híreknek, erőszakról és tragédiákról szóló tudósításoknak? Már Szókratész arra tanította a tanítványait, hogy a hírek esetén tegyék fel a kérdést? Jó hír ez? Fontos? Segítő?

 

 

Valamennyien ismerjük azt a lelkiállapotot, amikor levertek és kedvetlenek vagyunk, de kapunk egy jó hírt, és életkedvünk, energiánk azonnal visszatér. Ennek az a frekvencia az oka, amellyel a hír érkezett. A pozitív rezgések életigenlő információkat hordoznak, a disszonáns frekvenciák élettagadó rezgéseket.

 

 

Nyelvünk is kifejezésre juttatja ezeket a láthatatlan folyamatokat. Ha valakikről azt mondjuk, egy hullámhosszon rezegnek, akkor mindenki mindjárt tudja, miről van szó. A negatív kisugárzás mindig a küldő gondolatainak tartalmával magyarázható. Szabadok vagyunk tehát annyiban, hogy azt gondoljuk, amit akarunk, de nem vagyunk szabadok annyiban, hogy elkerülhetnénk az ebből adódó következményeket. Ki mint vet, úgy arat.

 

 

A harmonikus hangok meglepő hatása

 

 

Az állatok és a növények akár 90, az emberek és a föld körülbelül 70 százalékban vízből állnak. Már csak ebből is világossá válik, mekkora jelentősége van a víznek, és mennyire létfontosságú a víz ezen a földön. Maszaru Emoto és munkatársai nemcsak az országok folyóit és tavait vizsgálták meg, hanem kísérletek százait végezték el zenével is. Minden zene magas frekvenciájú rezgés. Így például csodálatos kristályok képződnek, ha a vizet Beethoven, Mozart, Bach, Chopin és egyéb szerzők muzsikájának teszik ki. A vízkristályok változatos harmonikus alakot vettek fel. Maszaru Emoto szerint a víz valamennyiünk számára üzenetet hordoz. A kristályformák ugyanúgy mutatják a szellemi szennyeződéseket, mint a pozitív, gyógyító hatásokat. Ez arra utal, hogy a vizet cselekedeteinkkel és szavainkkal tisztábbá és szebbé tehetjük.

 

 

Ebben az összefüggésben érdekesek Sathya Sai Baba dél-indiai, köztiszteletben álló tanító szavai:”Az egész világ rezgésekből áll. Körülvesznek minket az elektromos hullámok. Mivel ezek a rezgések manapság szennyezettek és tisztátalanok, beszennyezik az ember szívét is. A levegő, amelyet belélegez, a víz, amelyet megiszik, a táplálék, amelyet elfogyaszt, minden szennyezett. Csak az isteni név képes mindent ezen a világon megtisztítani és megszentelni. Tudatosan vagy tudattalanul, de a szent énekek éneklése minden vallási gyakorlat része. Ez megtisztítja a természetet és a légkört.

 

 

A csodás helyek titka

 

 

Mindenki ismeri az olyan gyógyulásokról szóló híreket, amelyek zarándokhelyeken történtek. Ez nem mást jelent, mint hogy a víz ezeken a helyeken harmonikus frekvenciákat hordoz. A lourdes-i víz sugárzó kristályai magukért beszélnek. Akárcsak az a vízminta, amely a Fujivara nevű gáttól származik. Ennek a mintának először egészen furcsa formája volt, egy haláltusáját vívó ember arcára emlékeztetett. De miután egy pap imát mondott fölötte, csodálatos, hétágú kristállyá változott.

 

 

Feltűnő, hogy a kristályok egy bizonyos alapminta nyomán rendeződnek el, de mégsem hasonlítanak egymáshoz, akárcsak az emberi arc vagy a hópehely, mindegyik egyedi. Vajon ki alkotta ezeket a kristályokat? Van, aki szerint Isten, mások szerint a természet. A hinduizmus szent könyveiben az áll, a természet Isten látható ruhája.

 

 

Maszaru Emoto nemrégiben egyesületet alapított Svájcban, a Szubtilis Energiák Világintézetét. Ez az intézet a finom szerkezetű energiák tudományos kutatását célozza, különös tekintettel a vízre. De ennek a munkának a kiterjesztése olyan eredményeket hozhat, amelyek az egész világ számára nagy jelentőségűek lesznek. Választ adhatnak például arra a kérdésre, hogyan őrizhetjük meg az életet a környezetszennyeződéstől, hogyan teremthetjük meg újra az elveszített harmóniát? Az egyesülethez bárki csatlakozhat, és már csatlakoztak is híres tudósok, írók, művészek a világ különféle országaiból.

 

 

Sz. Z. L.
(Természetgyógyász Magazin, 2002. február

  

A következőkben olvassuk el Déri Zsuzsanna cikkét erről témáról:

 

A víz csak kedves szavakat szeret.

A víz a világűr végső határairól érkezett ide. Most figyeltünk meg először egy hógolyó formájú parányi égitestet, amelyből nagyon sok száll a föld sztratoszférája felé az űrből. Ezt a hógolyót égitestnek tartjuk, olyan, mint egy kis üstökös. Körülbelül tizenkét méter átmérőjű. Naponta úgy néhány ezer tart bolygónk felé, de ahogy a Föld felszínéhez közelednek, lebomlanak és felhő lesz belőlük" – hangzott el 1997 májusában egy sajtóriportban, amit a NASA tett közzé Amerikában, és az ottani országos napilapokban is megjelent, majd
bejárta a világsajtót.

Dr. Masaru Emoto, az alternatív medicina doktora ekkor Japánban már évek óta folytatta kísérleteit a vízről. A hírek alapján úgy vélte, hogy "ha az eső minden nap az űrből hull alá a Föld keletkezése óta - vagyis közel ötmilliárd éve -, akkor ez elég ahhoz, hogy az óceánok
forrása legyen". A tudós úgy gondolta, hogy ennek az űrből érkező esőnek tartalmaznia kell olyan szerves anyagot, amelyből a földi élet létrejött. Érthetővé vált számára az is, hogy a víznek különleges és misztikus a természete, és nem csoda, hogy rejtélyét a földi tudomány
ismereteivel nem igazán tudjuk megválaszolni. A doktor ugyan nem fejtette meg a talányt, de közelebb vitt minket annak megértéséhez, hogy a testünk hetven százalékát alkotó víz természetéről valamivel többet tudjunk. Különleges vizsgálatához dr. Emoto egy új eszközt, a
mágneses rezonanciaanalizáló (MRA) készüléket használta, amely láthatóvá teszi az emberi szem számára a vizsgált anyagokban rejlő energiákat. Ma már tudjuk, hogy az embert is elektromágneses burok, aura veszi körül. Ezeket a jelenségeket le is lehet fényképezni.

A kutatások bebizonyították, hogy információk közvetítésével növelni lehet a víz gyógyító erejét. Az univerzum végetlenjében működő láthatatlan energia a szeretet, amelyet Japánul hadónak neveznek. Ez a vízben is megmutatkozik. A víz a rezgések ruháját ölti magára..

A víz gyorsan változik, nem stabil. Kísérleti céllal egyazon mintából származó vizet cseppentettünk száz darab petricsészébe, és két órára hűtőbe tettük. Majd kivettük a kristályokat és mikroszkóp alá helyezve ötszázszoros nagyításban lefényképeztük. A képeket
összehasonlítottuk. A kutatások bizonyítják, hogy a víz az őt körülvevő térből képes rezgéshullámokat átvenni, s ezeket az információkat megtartani. A vízkristályok jelzik, milyen minőségű vízzel van dolgunk. Megfigyelhető a különbség a csapból vett,
úgynevezett városi vizek és az erdőkben eredő hegyi források között. Szűz Mária mindig forrást fakaszt ott, ahol megjelenik, s akik abból a vízből isznak, meggyógyulnak. Ezt már sok százezer ember átélte és megtapasztalta.

Az ilyen források zarándokhellyé válnak, amelyet milliók keresnek fel szerte a világon. Emoto a fagyasztott vízről készült fényképekből azt a következtetést vonta le, hogy a víz kommunikál a környezetével, de egyben jelzi az őt körülvevő világ milyenségét is. Tudjuk, hogy a kristály olyan szilárd anyag, amelyben szabályosan helyezkednek el az atomok és a molekulák. A havat, a természetes ásványokat is kristályok alkotják. Szerkezetük szabályos rendezettséget mutat. A kutató a kísérleteihez olyan vizet használt, amely elvesztette kristályos szerkezetét vagy erősen torzult.

Ilyen volt a desztillált, illetve a csapvíz, de a szennyezett tavakban, folyókban és a talajban is
hasonló, "arc nélküli" vizeket talált. Kíváncsi volt, mi történik ezekkel az élettelen vizekkel, ha különböző zenét "hallgatnak". Azt találta, hogy a Chopin, Bach, Beethoven, Mozart dallamainak hatására a desztillált víz különleges alakzatokat hozott létre, amely tükrözte az
adott melódia hangulatát. Legjobb példa erre Elvis Presley "Összetört szívek Hotel" című száma, amelynek lejátszása során a kristályok háromféle alakzatot öltöttek.

Voltak kettétört kristályok, mellettük olyanok, amelyek megpróbálnak egyesülni, majd tökéletesen megformázott, ragyogó szerkezetű, a nehéz időszakon túljutott "vízszívek". A haraggal teli, a világra szitkokat szóró heavy metal zenére viszont negatívan reagált a víz: az
eredetileg hatszögletű alakzatok darabokra hullottak. Dr. Emoto ezután az emberi beszéddel, a szavak erejével próbálkozott. Vízben főtt rizst tettek két lezárt befőttes üvegbe, és odaadták két iskolás fiúnak. Az egy hónapig tartó kísérlet során az egyik fiú mindennap azt mondta a
rizsnek, hogy "köszönöm", míg a másik a "Te hülye" szavakkal illette.
A köszönöm szóra a rizs majdnem megerjedt, és érett malátarizs aromája volt.

A másik megfeketedett és megrohadt. Tehát még a mikrobák is jótékony és káros törzsekbe tömörültek külső hatásra. Ezután a betűk következtek. Az üvegekbe zárt vízre különböző szavakat írtak, más-más nyelveken. Talán mondanunk sem kell, hogy a "köszönöm", a "hányingert kapok tőled, megöllek", "ördög", "angyal" kifejezések mit eredményeztek a víz szerkezetében.

A legszebb alakzatot talán a tibetiek világmindenséget jelképező varázsszava, az AUM felirat váltotta ki. Emoto doktor továbbment, és fényképekkel is próbálkozott. Nem kellett csalódnia, mert a cseresznyefa fotójától például a desztillált vízben a fa ötszirmú virágmintázatát mutató jégkristályok jelentek meg. Végül a tudós azt is tudni akarta, mit tesz a vízzel az emberi lélek. Megkérte egy város főpapját, hogy imádkozzon egy órát a zavaros víztározónál, amelynek
kristályképe rémisztő volt a kísérlet előtt. "Az imádság befejezése után néhány perccel a tó vize láthatóan megszépült" számol be az eredményről a tudós. Sosem láttak még ilyen gyönyörű képet. A mentális energia, a szeretet és együttérzés sugárzásának hatására létrejött,
brilliáns energiát árasztó, hatszögletű alapszerkezet közepén valóságos fényremekművet, egy kis hexagont is találtak. "Nem állíthatja senki, hogy ez a csodálatos dolog ésszerűtlen, és nem
szabad vele foglalkozni" - írja könyvében a doktor. Tehát az emberi érzelem képes átstrukturálni a vizet.

Az emberi testben lévő víz is átveszi a külső és belső rezgéseket.
A tudatunk által az idegrendszerünkre ható változások, valamilyen betegség, illetve az illető környezetében lévő erős zaj, beszéd vagy zene mind hatással vannak a testünkben lévő vízre. Minden, ami ártó szándékú történés, szitkozódás, káromkodás vagy túl hangos zene,
töredezett, hibás alakzatot hoz létre, roncsolja a víz szerkezetét. Ha valaki ideges, s mérgében szitkokat szór, gyűlölködik, a kimondott szó teremtő ereje negatív hatással van az illetőre.

 

 Jézus azt mondta: ..."nem az számít, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön, amik pedig a szájból jönnek, a szívből származnak, s a szívből származnak a gyilkosságok, a lopások, a paráznaságok, a hamis tanúbizonyságok és a gonosz gondolatok"... A keleti hagyomány azt tanítja, hogy az univerzumban van egy láthatatlan, mindent átjáró isteni energia: a szeretet. Ezt az energiát már a víz is megmutatja nekünk.

 

Dr. Masaru Emoto tehát hosszas vizsgálódása után eljut arra a következtetésre, hogy a víz "szerkezete felveszi azokat a rezgéseket, amelyekkel kölcsönhatásba lép, legyen ez környezeti hatás vagy a gondolataink rezgése. Megismerhetjük, hogy a gyűlölet és a szeretet szavai milyen módon képesek átformálni a víz arcát, s ezen keresztül egész szervezetünkre hatnak. A testünkben lévő vizet érzéseinkkel alakítjuk át, ezáltal befolyásoljuk egészségi állapotunkat".

(Forrás: Dr. Masaru Emoto: A víz üzenete.)

 

Nézzük meg képekben azt, amiről eddig beszéltünk!

  

Kép


1 fotó: A víz kristály, aminek a Kereszténység szó volt bemutatva

 

 

Kép


2 fotó: A víz kristály, aminek a Buddhizmus szó volt bemutatva

 

Kép


3 fotó: A víz kristály, aminek a Judaizmus szó volt mutatva

 

 

Kép


4 fotó: A víz kristály, aminek a Hinduizmus szó volt mutatva

 

 

Kép


5 fotó: A víz kristály, aminek a Iszlám szó volt mutatva

 

 Kép

 

 6 fotó: Megmutattam a víznek mind az öt vallás nevét

 

 

Kép


7 fotó: A víz kristály, amelynek mind az öt vallás neve meg volt mutatva.

  

A zene hatalma
 


A zene hat a lélegzésre, a vérnyomásra, az immunrendszerre, a hangulatra, befolyásolja az emésztést. Gyógyító erejét sokféleképpen felhasználják az orvosok.

Az egyik hamburgi klinikán nehéz műtét előtt Chopin zongoraszonátáinak segítségével oldják a feszültségét. Máshol Dvorákra esküsznek. A jól megválasztott muzsika az aneszteziológusok szerint is sokat javíthat a beteg állapotán. Hatására rendeződik a szív ritmusa, csökken a vérnyomás, lassul az anyagcsere, gyengül az izomtónus. Mindez csökkenti a félelem- és fájdalomérzetet.

A zene erejét nem csak gyógyításra, hanem tanulásra és sok minden másra is fel lehet használni. Washington államban az ázsiai bevándorlók észrevehetően gyorsabban tanulják meg az angol nyelvet, ha tanítás közben Mozart zenéje szól. A kanadai Edmonton városában a nyilvános tereken Mozart vonósnégyesei szólnak a hangosbeszélőből a zaklatott járókelők megnyugtatására. Kiderült: még a kábítószer-kereskedelem is lanyhult a zene hatására.
A japán Ohara szeszfőzdében Mozart melódiái mellett készül a rizspálinkához az élesztő. A szakértők szerint különlegesen jó a minősége.

Az ideális zenék.

Álmatlanság ellen: Szimfóniák lassú tételei, Beethoven Holdfény szonátája, Bach csembalódarabjai, Schumann Álmodozása, Gershwin Nyáridőben című darabja.

Baleset, sokk ellen: Feszültségoldásra olyan zenét lehet ajánlani, amelyet jól ismer és szeret a beteg. Ravel Bolerója, Mendelssohn e-moll hegedűversenye vagy a Hair című musicalből a Let the Sunshine In című szám segíthet abban, hogy ismét talpra álljon, maga is akarja a gyógyulást.

Depresszió ellen: Minden barokk zenének hangulatjavító hatása van.
Felhasználható még Vivaldi Négy évszaka, Bach I. brandenburgi ersenye,
Beethoven VIII. szimfóniája és Gershwin Fascinating Rhytm című munkája.

Feltöltődéshez energiaforrásként: Beethoven IX. szimfóniája (különösen az Örömóda), Bach d-moll toccata és fúgája, valamint az V. brandenburgi versenyének első tétele, Leonard Bernstein West Side Storyjából az I Feel Pretty című dal.

Fáradtság ellen: Vivaldi: C-dúr versenymű két trombitára, vonósokra és
csembalóra, Purcell: Versenymű két trombitára, Rimszkij-Korszakov: Spanyol capriccio, indulók.

Fejfájás, migrén esetén: Mozart 39. (Esz-dúr) szimfóniája és A-dúr
zongoraversenye.

Éles fájdalom ellen Hacsaturjan Kardtáncát javasoljuk.

 

Gátlás leküzdésére: Ravel Bolerója, Csajkovszkij VI. (Patetikus) szimfóniája, Dukas A bűvészinasa, dzsessz-, blues- és dixieland-darabok, Simon és Garfunkel The Boxer című száma.

Gutaütés esetén: Az utókezelést megkönnyítheti minden ritmikus, könnyen érthető zene, továbbá a metronóm ritmusa, rap, népdal vagy bármely kedvenc zeneszám közben.

Gyermek sérülése esetén: Csajkovszkij Diótörő című szvitje, egyszerű
gyerekdalok. A lényeg, hogy a gyerek is ismerje a dallamot, és együtt dúdolja a zenével. A dúdolás felszárítja a könnyet.

Koncentrációs zavar esetén: Mozart D-dúr szonáta két zongorára, halk barokk háttérzene, hangos felolvasás Händel Vízizenéjének lassú tételeire.

Magas vérnyomás ellen: Gregorián énekek, Mozart: Versenymű fuvolára és hárfára, Simon és Garfunkel: Bridge Over Troubled Water című száma.
Meghűlés esetén: Mozart Varázsfuvolája, a Rolling Stones Honky Tonk Womanje, Rod Stewarttól a You Are the Star.

Torokfájásra legjobb az "m" hangot zümmögni.

Stressz ellen: Halk, kellemes háttérzene. Lionel Ritchie My Destinyje,
romantikus zene: Schubert Pisztrángötöse és Heidenrösleinje, Schumann Álmodozása, Smetana A Moldvája, gregorián énekek, esetleg népdalok.

A szívműködés és a vérkeringés erősítésére: Bach d-moll concerto csembalóra és vonósokra, Adagio tétele, Beethoven 4. (G-dúr) zongoraversenye, Mendelssohn e-moll hegedűversenye, gregorián énekek, country- és westerndalok, popzene (Whitney Houston: Where Do Broken Hearts Go, Tina Turner: On Silent Wings).

Terhesség esetén: Mozart D-dúr szimfóniája, Kis éji zenéje, Vivaldi Négy évszaka, gyermek- és altatódalok.

Forrás: http://www.gyongy.hu

 

Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy kedves Barátom küldte a következő szép verseket nekem, megosztom veletek szeretettel:

 „ Mindnyájan víz vagyunk
De igazából mit tudunk mi a vízről?
Valójában semmit.
Szóval, saját magunkról sem tudunk semmit.
Honnan jöttünk?
Miért vagyunk itt?
És hová megyünk halálunk után?
Nem tudunk semmit.


Mindnyájan víz vagyunk
A víz az univerzumból jön
Szóval mi is az univerzumból jövünk
Szeretetet és Hálát adjunk a víznek
Miután ezt megtettük egy másik bolygóra mehetünk
Ha nem tesszük meg azt ami az elhívatásunk
itt maradunk és mindig újból kezdjük
Addig ameddig a szeretet és a hála sajátunkká válik.

 

 

 


Mindnyájan víz vagyunk
Gyertek ismerjük meg jobban a vizet
Így jobban megismerjük saját magunkat
A viz kedvenc szavai Szeretet és Hála
És Harmónia és Ciklus
Fejezzük ki szeretetünket és hálánkat a víznek.


Víz szeretünk
Víz köszönjük
Víz tisztelünk.”

 

VÍZ ÉNEKE
Zene: Aman Ryusuke Seto
Verssorok: Luvian Hanayo Seto


„Messze az Univerzumban, ez a ragyogó csillag
A mi csodálatos bolygónk, Ezüst-kék víz csillag
Fény folyó, a Tejúton
Miért vagyok ezen a földön kérdezem magamtól


Miért lélegzünk? Hová megyünk innen?
Kérdezzük magunktól és a víztől amely bennünk van


A Szeretet mindaz amire szükségünk van
Egy Köszönöm mindaz amire szükségünk van
Ezt az egyszerű ajándékot adjuk
együtt mindnyájan tökéletes Harmóniában.


Hallgass a belső szóra, a víz amely mindenkinek a belsejében van
Lelkünknek suttog, kristálytisztán táncolva.


Angyali édes hanggal énekelj neki
Harmóniát adva mindent átalakíthatsz.


Esőcseppek hullnak az égből, a Természet legértékesebb ajándéka
ami a Szeretet Fényével hozza, a mi földünk kékjét.


A Szeretet mindaz amire szükségünk van
Egy Köszönöm mindaz amire szükségünk van
Ezt az egyszerű ajándékot együtt
mindnyájan tökéletes Harmóniában adjuk


Mindannyian kezet fogjunk, fényt és harmóniát osszunk
Szívünket Fénnyel és Szeretettel töltsük.


A Szeretet mindaz amire szükségünk van
Egy Köszönöm mindaz amire szükségünk van
Ezt az egyszerű ajándékot adjuk együtt
mindnyájan tökéletes Harmóniában
Mindnyájan egy gyönyörű Szimfóniában.”


"Minden dolgok alapja a víz; vízből van minden és minden a vízbe tér vissza."

milétoszi Thales (i.e. 400)

Kép

A tiszta víz a legfontosabb érték a földünkön. Mindenkinek szüksége van rá az élethez.
Mára a nyugati háztartások 98%-a rendelkezik higiéniai szempontból tökéletes ivóvízzel. Azonban az, hogy higiéniailag tökéletes nem jelenti azt, hogy rendelkezik az egészség megőrzéséhez szükséges minden fontos tulajdonsággal. Régen a vizet közvetlenül a természetes forrásokból és kutakból
nyerték. Ezáltal az életenergia és a természetes adottságok, mint a víz struktúrája, fennmaradtak eredeti formájukban.

 Ma a vizünk, mielőtt inni és használni tudnánk, több kilométeres csőrendszereken átfolyik. A nyomás, ami a vezetékekben a víz szállítása miatt, uralkodik, És a sok környezeti behatás miatt a víz információhordozó struktúrája megváltozik és tönkremegy.


 

Élő víz és a testünk:


Az emberi test kb. 75%-ban vízből áll, amiből a vérkeringés kb. 90%.
Az anyagcserénk nagy része tehát bizonyítottan strukturált víz hálózatában zajlik. A víz struktúrájában keletkező zavarok ezáltal a testünkre is kihatnak.
Legújabb tudományos felismerések mutatják, hogy mikrohullámú sütők, mobiltelefonok, vezeték nélküli telefonok és hasonlók, erősen megváltoztatják testnedveink struktúráját. Ezáltal a sejtnek teljesen új környezete keletkezik az összes anyagcsere folyamathoz.
Sok orvos ajánlja ezért az energetikailag magas minőségű víz ivását ennek az általános megterhelés pozitív ellenhatásaképpen.
Sok embernek nincs sajnos lehetősége, hogy visszatérjen a természetes víznyeréshez.        Ezért sürgősen szükséges, hogy a vizünk erre alkalmas eljárásokkal visszanyerje eredeti információit és a természetes források frissességét. Mert minél nagyobb a rendezett, strukturált hányada a víznek, annál jobb a biológiai minősége.

 

Most tekintsük át a víz programozásának szellemtani gyakorlati hatását szervezetünkre a mindennapi életünkben:

 

Mint olvastuk tudós barátainktól, az emberi test 75%-a víz, érdekesképpen ugyanúgy, mint a bolygónk felülete, ami szintén 75% vízből áll. Annyit tudni kell, hogy a különböző bolygókon lévő életformák – természetesen a megfelelő dimenzióban – az anyagi világokban az adott bolygó anyagából tevődik össze, így ezért az egyezés a testünk és a bolygó anyagi összetétele között. Tudós barátainktól eltérően nekünk elég a Bibliai magyarázat a Teremtésről, vagy a Magyar Halottas beszéd szép sorai, „porból lettünk, és porrá válunk”!

Miután már tudjuk, hogy a vizet programozni lehet, így jogos az a feltevés, hogy ugyanúgy a testünket is lehet programozni a víz tartalma miatt.
Itt jogosan felvetődik a dimenziók egymásra hatása is, amit a legjobban a következő példával lehet illusztrálni:
Ha a kezünket a fal felé tartjuk, akkor megfelelő fény estén a kezünk árnyéka kirajzolódik a falon, ami egy kétdimenziós rajzkép, a kétdimenziós árnyéknak kötelessége végrehajtani a háromdimenziós kéz „parancsait”, a kétdimenziós árnyéknak nincs lehetősége, hogy hatással legyen a háromdimenziós kézre.
A lélek a negyedik dimenzióban tartózkodik, így a negyedik dimenziós „parancsokat” a háromdimenziós fizikai testnek kötelessége végrehajtani! Ez a magyarázata sok betegségnek is, mert nagy része lelki eredetű, és egy komplex kezelés esetén a lelket kell elsősorban vizsgálni, és sok esetben egy komoly feltáró beszélgetés végére, vagy pár napon belül a betegség megszűnik!
A lélekgyógyászatnak (szellemsebészet, léleksebészet) is ez a kiinduló alapja, hogy a lelket gyógyítják, és a lélek megteremtett fantomjában létrejött gyógyítás átíródik a fizikai testre eredményesen!

Nagyon fontos dolog, hogy mi magunk is tudjuk gyógyítani magunkat!

Gondolati úton elképzeljük, hogy egészségesek vagyunk, nem vagyunk betegek, és képesek vagyunk magunkat jó formában tartani, és ezzel tudunk védekezni a betegségek ellen.
Ha megbetegszünk, akkor elképzeljük (komoly HIT- tel), hogy egészséges vagyunk, és nincs semmi bajunk. Sajnos sokan félelemből is meg tudják betegíteni magukat, például egy kisebb gyulladás estén beképzeljük magunknak, hogy rákosok vagyunk, és képesek leszünk magunkat valóban megbetegíteni, és rákos sejt képződik ki bennünk.

Nekem nemrég (2006. januárban) megsérült a lábam, sokat dolgoztam, megterheltem, és a röntgenfelvétel belső sérülést és egy daganatot mutatott a jobb térdemben. Az orvosok szerint műteni kell a térdemet. Én haladékot kértem, majd erősen összpontosítottam a térdemre, és a tudatomban kijelentettem, hogy nincs semmi daganat a térdemben és kész, egészséges vagyok! Az áprilisi kontrollnál az orvosok legnagyobb meglepetésére a daganat a felére már összement, így a műtét elmaradt, amit előre sejtettem, de ezt a gyakorlatot már gyerekkorom óta csinálom, igaz akkor még tudatlanul tettem.

Hathatós segítség, ha valaki aki beteg, kiírja a falra otthon sok helyre, hogy EGÉSZSÉGES VAGYOK, és ezzel ez a  tudatában rögzülni fog, és meggyógyul.

 

Nézzük tovább a gyakorlatokat!

 Kép

Érdemes minden este egy pohár vizet valahova előkészíteni, amit programozni fogunk!

A pohár vízhez lehet imádkozni, megáldani, és este az ágyunk mellé készíteni, majd reggel azzal kezdeni a napot, hogy megisszuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép

Másik nagyon jó dolog, ha a pohár víz alá valamilyen olyan tárgyat teszünk, ami hatással lehet a víz összetételére, például egy szép mandalát!

Természetesen itt nagy a választék, mert a szimbólumoknak nagy jelentőségük van, és ezek mindegyike hatással van a vízre, melyet programozni fog.

 

 

 

 

 Kép

Ilyen lehet a Jing – Jang jel is például!

 

 Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nekem súlyfeleslegem van, és már előkerestem egy régi képemet, és ezt fogom majd a pohár alá tenni felváltva egy mandala képpel, és ezzel a pohár víz segítségével adok majd útmutatást, „irányelveket” a testemnek, hogy melyik irányba induljon el.

Természetesen egy pohár víz kevés az alakformáláshoz, emellett azért még sok mindent tennem kell az egészségem érdekében!

 

 

Kép  

Itt még fiatalon a szép 80’ években, büszkén tekintve a jövő elé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pár évvel és Képkilóval „nehezebben”, de tapasztalatokkal bőven ellátva!

Valószínűleg nem ezt a képem fogom a pohár alá tenni esténként!

 

 

  

Ha betegek vagyunk, akkor egy egészséges képet is a pohár alá tehetünk, egy olyan képet amelyik nagyon teszik nekünk, és így a tudatunk és a víz együttes hatására szép lassan beindulnak a változások.

 

 

Árulnak energiával feltöltött, vagy megáldott vizet is. Annak idején az asztali áldás is étkezés előtt csodálatos jelentőséggel bírt, mert az étel rezgéseit átalakította a benne lévő víz segítségével, és az étel gyógyító hatása érvényesült a szervezetünkben.

Nagyon sajnálom, hogy ez a szokás sok helyen már feledésbe merült, ez betudható a gyorséttermek elterjedésének, valamit a vallási ceremóniák kiszorulásának az élet eme területéről, pedig ez a hasznos ceremóniák között van a mai napig is. Sok gyógyító olyan vizet árult, amit előtte megáldott, energiát vezetett bele, programozta, majd ezeket árulta a betegeinek, de ebben az a fő lényeg, hogy ezt mi magunk is megtehetjük minden nap!

   

Lehet kísérletezni is a vízzel, és a növényekkel is. Ha két pohár vízbe egy – egy  virágot teszünk, az egyiket dicsérjük, és szeretettel fordulunk felé, a másikat pedig szidjuk, akkor szemmel láthatóan az egyik virág kivirul, a másik mag elhervad, és nagyon hamar tönkremegy!

 Kép

 

A kiküldött szeretet hullám ugyanilyen hatással van az emberi testre is, és közvetetten bolygónk életére!

 

Az emberi tudatokban lévő gondolathullám összegződik, és ezek a hatások érződnek a bolygónk életén is.

 

Érdemes tehát nagyon elgondolkozni, hogy hogyan viselkedünk, gondolkozunk, és cselekszünk. Mi közvetlenül irányítani tudjuk a saját fizikai testünket, a körülöttünk lévő emberekre is hatással vagyunk, és gondolataink összessége – sajnos – bolygónkon keresztül hatással van fizikai testünkre, és itt a sok természeti katasztrófára gondolok, melynek okozója maga az EMBER.

 

A termálvizek is gyógyító hatással vannak ránk, az már köztudott. Fontos, hogy amennyire csak lehet, ne igyunk szennyezett vizet, ilyen a csapvíz nagy része is, alkalmatlan a fogyasztásra szellemtanilag, hiába tisztították meg vegyszerekkel előtte! Ha lehetőségünk van, igyunk minél több forrásvizet, természetes vizet, akár kúraszerűen, de ha betegek vagyunk, akkor fontos a tiszta víz fogyasztása!

 

Gyógyvizek fogyasztása esetén legyünk elővigyázatosak, mert a tartalmazott ásványi anyagok nagyobb mennyiségű fogyasztása is bajt okozhat a szervezetünkbe, mert felborulhat a „fizikai test háztartása”, így a gyógyvíz fogyasztása előtt kérjük ki orvosunk és gyógyszerészünk tanácsát!   DE lehet, hogy az is elég, ha elolvassuk azt, amit ráírtak a címkére!

 

Ha elfogadjuk a bizonyított tényt, hogy a víz programozható, és ez bizonyított már tudományosan is, és ismerjük, hogy a fizikai test is nagy része vízből áll, amit szintén már a tudomány bizonyított, akkor ezeknek az összefüggéseknek birtokában megfelelően tudjuk alakítani fizikai testünket szellemi programozással.

 

Megjelent a Víz üzenete című film is, nagyon érdekes, javaslom megtekintésre feltétlenül!

 

 

Végezetül mellékelek egy pár mandala képet poháralátétnek, remélem sikeresen sikerül majd alkalmazni.

 

 

                                   Szeretettel:        Karsay István

 

 

                                                           Kép

 

 Kép

  

 

        

 

Kép KépKép Kép  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ProfilképElérhetőség

Szentmiklósi Attiláné Ági

4400 Nyíregyháza

0636703271313

egeszsegstar@gmail.com