Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

 

 

 

Skaláris energia: az élet energiája 

Minden élet energia. Szervezetünk minden idegi impulzusa elektromos áram, minden sejtünk egy-egy miniatűr elem, amely 70-90 milliVolt áramot termel – már amikor egészséges. 

Izmainkat kémiai energiák mozgatják. A vacsorára elfogyasztott rántott hús krumplival nem más, mint olaj a tűzre: amikor eszünk, lényegében szenet dobunk szervezetünk kemencéjébe. Az emésztés pedig nem más, mint lassú égés, amely megtermeli azt az energiát, amelyre az életben maradáshoz szükségünk van. Mi több, maga a halál is leírható úgy, mint az agyi elektromos aktivitás hiánya. Végső soron, minden élet energia. 

Optimalizáld ezt az energiát  – és akkor optimalizálod az egészségedet 

Az energia önmagában se nem jó, se nem rossz – egyszerűen csak van. Ugyanazt az elektromos áramot használja egy kiropraktor vagy egy test terapeuta, amikor egy TENS gép segítségével az izmokat stimulálja, hogy elősegítse gyógyulásukat – mint amelyiket a börtönökben használnak villamos székekben emberek kivégzésére. Tehát, jó-e az elektromosság, vagy rossz? A válasz az, hogy egyik sem. Minden azon múlik, hogy milyen frekvenciát és amplitúdót használunk, és hogyan. 

Töltsd fel a szervezetedet megfelelő energiával, és előzd meg a betegségeket 

Vegyük a lézer sugarat –  ugyanazt használják ellenséges rakéták lelövésekor, vagy a filmekben halálsugárként, mint amit a szemész orvos, amikor Lasik sebészi beavatkozással megjavítja a páciens látását, vagy amit a plasztikai sebész az arcszőrzet vagy ráncok eltávolításakor. Még egyszer, minden frekvencia és amplitúdó kérdése. 

A gyógyító művészetekben hosszú és jelentőségteljes múltja van az energiák megfelelő  használatának. Az előbb említett TENS gépektől és a lézer sebészettől az ultrahangos vesekő-zúzáson, a szervezet belsejébe bepillantást engedő röntgenezésen és magnetizáláson keresztül egészen a vértisztításra használt fényterápiáig. 

Az energia bizonyos fajtái hatékonyabbak a többinél 

Amint látni fogjuk, a skaláris energia mindössze a gyógyító energia egy másik alkalmazása. A tudomány bevetése az egészség megőrzésére – ahogyan azt a természet elrendezte. 

Új paradigma 

Olyan egészséggel és táplálkozással kapcsolatos dolgokról lesz szó a továbbiakban, amelyekről a legtöbb ember még soha nem hallott. A témát nem nehéz megérteni, ám mivel teljes paradigmaváltásról beszélünk a táplálkozással és az egészséggel kapcsolatban, lassan fogunk haladni… 

Gyógyító  energiákat juttathatunk táplálékainkba 

Mi több, a gyógyító  energia frekvenciákat áttölthetjük az elfogyasztott táplálékból szervezetünk minden egyes sejtjébe – aminek mélyreható következményei lesznek egészségi állapotunkra nézve. 

Az energia természete 

Amikor energiákról beszélünk, általában részecskékre és hullámszerű mozgásra gondolunk. Ezeknek a hétköznapi energiáknak a grafikus görbéjét (szinuszos vagy lépcsőzetes) jól ismerjük, és Hertz-hullámként ismerjük. 

 

Kép

 

Igaz ez minden fajta energiára, az elektromosságtól a mágnesességig, a fénytől a hangig. Az energia különböző formái között csak az a különbség, hogy milyen sebességgel hullámzik a görbe fel-le (frekvencia), illetve, hogy mennyire intenzívek a kilengések, azaz milyen magasra emelkedik vagy süllyed a görbe (amplitúdó). 

Skaláris energia 

A skaláris energia azonban egy egész más állatfajta. Tudni kell, hogy a skaláris energia mindig is létezett – az idők kezdete óta - , de tudósaink csak a nem túl távoli múltban fedezték fel, és kezdték hasznosítani. 

Igazából az 1800-as évek közepén történt, hogy a skaláris energia létezését négy forradalmi jelentőségű egyenletben bizonyította James Clerk Maxwell skót matematikus. 

Kép

 

Meg sem szabad próbálni, hogy megértsük a fenti négy egyenletet (ám az érdeklődők kedvéért, H a mágneses mezőt jelöli, E az elektromos teret, míg az ipszilon és a delta görög betűk mellett a lefelé fordított háromszög a vektor differenciált jelöli). 

Ami a fenti egyenletekből számunkra izgalmas lehet, az a nagy P jel az utolsó egyenletben – ez a Skaláris Töltés Sűrűségét takarja, amivel a szerző első ízben igazolta a skaláris energia elméleti létezését (a még mélyebb matematika és fizika iránt érdeklődők Maxwell fejtegetéseinek és számításainak lényegesen részletesebb elemzéseit olvashatják a NASA idevágó web oldalán: http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/Numbers/Math/Mathematical_Thinking/maxwells_equations.htm 

Aztán csaknem fél évszázad telt el, míg Nicola Tesla ténylegesen bebizonyította a skaláris energia létezését. Halálával Tesla magával vitte a sírba a skaláris energia gerjesztésének titkát, és csaknem egy újabb évszázadnak kellett eltelnie, mire a modern tudósok ismét egyértelműen igazolni tudták a skaláris energia létét, illetve nekikezdhettek a benne rejlő lehetőségek kiaknázásának. 

Mik azok a skaláris hullámok? 

A széles körben elterjedt definíció szerint a skaláris hullámokat két, teljesen egyforma (idegen szóval replikáns) hullám (hullám és ellenhullám) hozza létre, amelyek szinkronban vannak egymással térben, de időben nem. Más szóval, a két hullám fizikailag teljesen egyforma, de időben 180 fokban eltérnek egymástól. A lényeg, hogy a skaláris hullámok teljesen eltérnek a megszokott Hertz-hullámoktól, egészen másképpen is néznek ki – nagyjából úgy, mint egy végtelen Möbius-minta egy tengely mentén. 

Miben különbözik? 

 

Kép

 

A skaláris energia számos fontos szempontból eltér a megszokott Hertz-hullámoktól: 

 • Először is, a skaláris energia hullám inkább térben mozog, mint hullámokban. Ahelyett, hogy kifeszített kábelekben szaladna végig, vagy kisugározna, inkább betölti a környezetét. Ez akkor válik fontossá, amikor skaláris energiát tárgyakba juttatni képes technológiákat akarunk kifejleszteni.
 • Képes áthaladni tömör anyagokon anélkül, hogy veszítene intenzitásából. Igazából pontosan emiatt volt képes Tesla 100 évvel ezelőtt skaláris hullámokat átküldeni a Föld túloldalára, veszteség nélkül. Ennek ismét a fenti szempontból van jelentősége.
 •  Tömör anyagoknak átadja saját „aláírását”. Ez az egész kérdés lényege. Minden elektromos tér képes hatással lenni a közelében lévő tárgyakra, de távolról sem olyan mértékben, mint a skaláris energia. Ez akkor bír kardinális jelentőséggel, amikor a skaláris energia mezőt át akarjuk adni különböző termékeknek, majd onnan továbbadni szervezetünk valamennyi sejtjének.
 • A skaláris energia végtelenségig képes önmagát kijavítani és regenerálni. Ennek a szervezetünkre nézve is fontos kihatásai vannak. Más szóval, ha már bekerült a skaláris energia töltése a szervezetbe, tartósan ott lehet tartani töltött termékek fogyasztásával.  

A megfelelő  skaláris frekvencia egész sor rendkívül jótékony hatást gyakorol az emberi szervezetre (ezek mindegyikéről rögtön beszámolunk).

 • Az utóbbi évtizedekben ezoterikus közösségek gyakran hivatkoztak különböző sugárzó, energiát adó tárgyakra, tachionokra (elméletileg a fénynél gyorsabban közlekedő szub-atomi elemekre), piramisokra, stb. A kutatások igazolták, hogy ezek, lényegében, mind skaláris energia termelő rendszerek – de távolról sem annyira hatékonyak, mint amikor skaláris energiával kezelt termékeket juttatunk a szervezetünkbe.

 Hogyan hozunk létre skaláris energiát 

Skaláris energiát tulajdonképpen sokféle módon lehet gerjeszteni, például elektronikus, mágneses, fizikai vagy optikai úton (például, fázisokra bontott mintákkal a számítógép képernyőjén). Még olyan karórák is kaphatók, amelyekbe mozgó Möbius-csíkot szereltek, amely védelmező skaláris mezőket generál. 

A skaláris energia termékekbe ágyazása 

Ahogy már említettem, minden élet energián alapul, így minden életforma rendelkezik sokféle, a skaláris töltést tárolni képes struktúrákkal. Sőt, ugyanazok a struktúrák, amelyek anyagokban befogadják a skaláris töltést, egyben képesek átadni ugyanazt a töltést az emberi szervezetnek. Például: 

 • Minden sejt falában megtalálhatók kristályos struktúrák – ezek képesek tárolni a töltést;
 • Ugyancsak sok kristályos szerkezet lapul a sejtközi térben található kollagén-hálózatban – ezek ugyancsak képesek megtartani a töltést.

 A DNS-ben is 

Még egy pillanatra muszáj elvont területen maradnunk – azután könnyen érthető formában összegezzük az egészet. Léteznek olyan kvantum mechanikai modellek, amelyek olyan szub-atomi részecskéket írnak le, mint az exciton, a plazmon és a szoliton, amelyek képesek a makro-molekulákhoz hasonló módon biológiai információkat tárolni és szállítani kis mennyiségű skaláris energia hatására. 
 
 Más szóval, a skaláris energia képes beépülni még saját DNS-ünkbe is 

Mielőtt rátérnénk arra, milyen pozitív egészségi hatásai vannak a skaláris energiának, vessünk egy pillantást arra, milyen bizonyítékok vannak rá, hogy amit mondok, az reális.  

Van bizonyíték 

Lehetséges mérni a skaláris teret, de a legtöbb embernek hiányzik ehhez a megfelelő berendezése. Forduljunk inkább egy olyan bizonyítékhoz, amely bárki számára azonnal látható – az úgynevezett Kirlian fényképészethez. Ez a fotózási technika abban különleges, hogy leképezi a tárgyak – elsősorban élő szervezetek – körüli bioelektromos teret. 

A US News & World Report c. magazin nemrég „átverés”-nek bélyegezte a Kirlian fotótechnikát  – idézet a cikkből: 

„Ellenőrzött kísérletek igazolták, hogy a Kirlian felvételek (amelyek során elektromos áramot vezetnek egy tárgyba, amelynek „energiáit” különleges fényképészeti lemezeken rögzítik) csupán a nedvesség és a nyomás, nem pedig valamiféle spiritualitás életerő hatására keletkeztek.” 

Eddig ez teljességgel igaz is lehet, de itt aztán vége is. Lehetséges ugyanis létrehozni egy teljesen hermetikusan zárt környezetet, amelyben a nedvesség  és a nyomás állandó, így semmiféle változás nem befolyásolja a fotózási folyamatot. Ilyen közegben is lehetséges megdöbbentő és árulkodó felvételeket készíteni! Például: 

Az alábbi két képen lencse rügyek láthatók – a két növény teljesen egyforma, azzal a különbséggel, hogy a bal oldali mintát kb. egy percen át forró vízben áztatták. A US News & World Report cikkéből kiindulva, a bal oldali növénynek, mivel sokkal nagyobb a nedvességtartalma, mint a másiknak, jobban kellene vezetnie az elektromos áramot, mint a száraz lencsének, és így ragyogóbb, világosabb képet kellene mutatnia. 

 

Kép

Amint látható, pontosan az ellenkezője igaz (ha fekete-fehérben nézi a képet, a nagy, vörös kiderjedés világosszürkében jelenik meg). Pontosan ezért az Országos Egészségügyi Intézet (NIH) és a Cambridge Egyetem, más vezető intézményekkel együtt, behatóan tanulmányozzák a Kirlian fotózást – minden negatív propaganda ellenére.  

Mire következtethetünk a skaláris energiával dúsított termékekről készített Kirlian-fotókból? A legfontosabb tanulság az, hogy a skaláris töltés minden kétséget kizáró módon beépül a termékekbe. Íme, néhány példa a beágyazódás előtt és utáni állapotokra: 

Kép

Beágyazás előtt – és után 

Kép

Beágyazás előtt – és után 

A két fenti kép önmagában is forradalmi jelentőségű következtetések levonására alkalmas (mellesleg, a két képet új technikával készítették, amely kizárja a külső körülményeket – nedvességet, hőmérsékletet, nyomást).  

A tanulság az, hogy minél inkább élő (természetes, bio) valami, annál nagyobb energia mezővel rendelkezik. Az energiával dúsított termékek mindig sokkal nagyobb energia mezőt mutatnak.  

Előnyök 

Ez itt a nagy kérdés, nemde? Mármint, hogy milyen egészségi előnyök származnak abból, ha valaki skaláris energiával töltött termékeket fogyaszt? Amint rögtön kiderül, ennek számos előnye van – méghozzá nem is akármilyenek. A skaláris energiával kezelt termékek rendszeres fogyasztása: -  

 • Kiiktatja és semlegesíti az ember-alkotta, természet-ellenes frekvenciákat az emberi szervezetben
 • Növeli a sejt minden egyes sejtjének energia szintjét a kívánatos 70-90 milliVolt szintre
 • A spektrográfok mérései szerint a szervezetben lévő minden egyes hidrogén atomenergia kovalens szintjét. Ez azért jelentős, mert a DNS-ünket kovalens hidrogén-kötések tartják egyben. Más szóval, skaláris energiával kezelt termékek képesek megóvni a DNS-t a károsodástól.
 • Fokozza a sejtfal áteresztő képességét, ami segíti a tápanyagok bejutását a sejtekbe, illetve a toxinok kiválasztását és eltávolítását a sejtekből. Lényegében a skaláris energiával dúsított termékek a szervezet minden sejtjében fokozzák a méregtelenítést.
 • Csökkenti a kezelt termékek felületi feszültségét, ezáltal a szervezetnek lényegesen kevesebb időre van szüksége e termékek megemésztéséhez.
 • A sejtek milliárdjainak energia szintjének emelkedésével párhuzamosan növeli a szervezet egészének energia szintjét
 • Tisztítja a vért, javítja a vérben lebegő fehérjék és zsírok szintjét, a triglicerid értékét és a vérfibrin mintákat.
 • Független laboratóriumi vizsgálatok tanúsága szerint 149%-al fokozza az immunfunkciót
 • Javítja a szellemi koncentrációt és fókuszt, amit az EEG vizsgálatokban kimutatott amplitúdó-növekedés bizonyít
 • Kiegyensúlyozza a két agyféltekét, ugyancsak EEG-tesztek alapján
 • Anti-depresszáns hatású, mivel gátolja az idegsejtek noradrenalin felvételét
 • …és aztán ott van a rák.

 Rák 

Igen, ha az eddigi előnyök nem lennének elégségesek, a skaláris energiával dúsított termékek fogyasztása jelentős szerepet játszhat a rák megelőzésében, illetve a kialakult betegség leküzdésében. 

A ráksejtek, szinte kivétel nélkül, alacsony feszültségű sejtek. Az optimális sejtfeszültség 70-90 milliVolt, a ráksejtek energia szintje általában 15-20 milliVolt körül van.  

Sok elmélet látott napvilágot arról, miért is van ez így. A legvalószínűbb az, hogy amint a sejt energia szintje olyan szintre süllyed, ahol megkérdőjeleződik magának a sejtnek a túlélése, a sejt ellenőrizetlenül szaporodni kezd, így próbálva meg gondoskodni saját túléléséről. 

Ha megemeljük a sejt feszültséget (pontosan ez történik skaláris energiával kezelt termékek fogyasztásakor), akkor a sejtnek már nincs szüksége rá, hogy vadul szaporodjon. Lényegében „normális” sejt válik belőle ismét. Mindennek a rák kezelésében játszott szerepe hatalmas lehet. 

Kérdések és válaszok 

Mennyi ideig tárolják a skaláris energiával kezelt termékek a töltést? 

 • Először is, minél magasabb minőségűek az adott termékek, annál tovább tartják magukban a töltést. A kiváló minőségű, alkalmasint bio minősítésű  termékek energia szintje gyakran 6 hónappal később még erősebb, mint amikor a skaláris töltést megkapta.

Mennyire biztonságosak a skaláris energiával kezelt termékek? 

 • Abszolút biztonságosak. Még egyszer – semmi szokatlan vagy természetellenes nincs a skaláris energiában. Ez az energiafajta az idők kezdete óta létezik az univerzumban. Mindössze arról van szó, hogy gyógyító / energizáló hatású frekvenciákat ágyazunk bele a termékekbe – és nem ártalmas frekvenciákat.

Milyen frekvenciákat ágyazunk bele a termékekbe? 

 • Két különböző frekvenciára érdemes figyelni. Az első a Schumann Rezonancia, ami nagyjából 7,8 – 8 között van. Ezt a frekvenciát sugározza ki magából a Föld is, amikor „egyedül van” – azaz, nincs a közelben semmi ember alkotta létesítmény, állati vagy növényi élet. Ez a Föld természetes frekvenciája. A másik frekvencia a 12 Hertz-ez áll közelebb – ezt lehet megtapasztalni pl. esőerdőkben, megint csak ember alkotta dolgoktól távol. Ezek a skaláris gyökér-frekvenciák, amelyekre igaz mindaz, amiről a fentiekben szóltunk.

 Mit fogok tapasztalni, ha skaláris energiával dúsított termékeket használok? 

 • Az eddig felsorolt jótékony hatásokon felül általában azt tapasztalhatjuk, hogy a skalárisan energizált termékek gyorsabban felszívódnak, gyorsabban hatnak, és erőteljesebb hatást fejtenek ki a szervezetben.
 •  Általában a skaláris energiával kezelt termékek gyorsabban és hatékonyabban működnek a szervezetben, és a test összes sejtjét képesek feltölteni az egészségre jótékony hatású skaláris energiával. Minél nagyobb mennyiségben fogyaszt vagy használ valaki skaláris energiával kezelt termékeket, annál látványosabb a hatás. A hatás kumulatív jellegű.

 Közvetlen egészségügyi hatásait tekintve a skaláris energia (illetve az azt kisugárzó speciális lávakövek) az alábbi kedvező hatásokkal bírnak a szervezetre: 

 • Gyulladások csökkenése
 • Sejt összetapadások megszűnése
 • Keringés javulása
 • Immun- és hormonrendszer javulása
 • Baktérium- és vírus-ellenes hatás
 • Fokozott sejt táplálás és sejt méregtelenítés
 • Javuló sejtfal átjárhatóság
 • Magasabb energia szint, jobb közérzet
 • Védelem a DNS-ek károsodása ellen
 • Az öregedési folyamat lassulása
 • A rákos sejtek visszaszorítása
 • Fokozott védelem a káros elektromágneses hullámokkal (mobil telefon, kábelek, számítógépek, stb.) szemben
 • Javuló koncentráció és tanulási képesség

 

Quantum medál / Skalár energia medál /

 

A vulkáni kőzet sok hasznos ásványi anyagot tartalmaz. A Nano technológia alkalmazásával a rögöket aktiválják. A nagyobb méretű rögöket önmagukkal ütköztetve mikroszkópikus méretűre redukálják két ellentétes forgókerék segítségével. A felhasznált vulkanikus kő tízezred másodpercenként háromszoros hangsebességgel ütközik és apró darabokra hullik. A kő részecskék speciális felülete megháromszorozódik az ütközések hatására. Így a részecskék mérete már a nano tartományba esik több mint 70 féle ásványi anyag található!

 

Kép

 

 

 

Kép

 

 

Kép

Hatása:

A rácsos szerkezet felbontása egy sokkal jobb ioncseréhez vezet, ami ezzel együtt a szennyeződés-felszívási képességet is növeli. Ezáltal, megkötheti a szervezetben levő szabad gyököket, iletve elektrosztatikailag semlegesíti.

Az így előállított anyag antioxidáns hatása rendkívüli lehet.

Erőteljesen méregtelenítheti a szervezetet. Folyamatosan dolgozik.

A skaláris energia kétféleképpen hat: dolgozik külsőleg, és a szervezeten belül is. A külső skaláris energia növeli a testet körülvevő bioenergia mezőt, belsőleg pedig elősegíti a sejtek áteresztőképességét, és ezáltal erősít megannyi élettani funkciót a testsejtekben.

A skaláris energiában két féle, a szervezetre jó hatású frekvencia érvényesül. Az egyik a Schumann rezgés, mely 8 Hz körüli, Földünk által is kibocsátott természetes rezonancia, a másik pedig a 12 Hz körüli, amely esőerdőink legbelsejének rezgési frekvenciája. Eme természetes elektromágneses mezők pedig alapvetőek lehetnek az emberi test megfelelő működéséhez.

A skaláris mező mérésére –mivel összességében nem Hertz hullámokról van szó-, Pl. Kirlián fotóval lehet kimutatni, mely főként az élő szervezeteket körülvevő bioelektromos mezőt mutatja ki. A skaláris töltéssel rendelkező részecske, vagy szervezet lényegében sokkal fényesebben illetve jóval nagyobb kiterjedésű bio mezővel látható a fotón.

Melyek a leglényegesebb tulajdonságai a skaláris energiának?

Első sorban feltöltheti a testünk összes sejtjét az ideális 70-90 milli voltra, mely által megvédi azok egészségét (a rákos sejtek töltése nagyon alacsony, csupán 15-20 milli volt körüli !).

A hidrogén atomok közti kovalens kötéseket megerősíti, amint azt spektrográf segítségével is megmérték. Ez azért fontos, mert ezek a hidrogénkötések tartják össze az emberi DNS-t.

Növelheti a sejtfalak áteresztő képességet, melynek folytán a sejten belüli élettani funkciók, mint a táplálék felvétel és a méregtelenítés nagymértékben hatékonyabbá válik.

Tisztíthatja a vért azáltal, hogy szabályozza annak zsír-fehérje arányát, így segít jobbá tenni a szív és érrendszeri keringést.

Laboratóriumi kutatások szerint 145%-osra is emelheti az immunrendszer aktivitását, így nagyobb védelmet jelenthet a fertőzések ellen, illetve gyorsabb javulást eredményezhet.

Ezen túlmenően emeli a mentális fókuszt, valamint egyensúlyba hozza a két agyféltekét mely hatásokat EKG segítségével is kimutattak.

Antidepresszáns hatást is kifejthet, azáltal, hogy gátolhatja a noradrenalin felszívódását.

Erősíti a testünket körülvevő éteri mezőt, vagyis auránk legbelső részét, az éteri testet.

Nem utolsó sorban pedig védhet az összes elektromos berendezés által kreált káros elektro-mágneses sugárzást, így megóvhat azok nem csekély szervezetre gyakorolt egészség romboló hatásától.

 

Testi aktivitás és Sportteljesítmény

Emeli az Energiaszintet, a Mentális Fókuszt, a Kreativitást és a Libidót. Elősegíti a Testi Egyensúlyt, a Hajlékonyságot, a Nyúlékonyságot, az Erőnlétet és a Kitartást.

 

Fájdalom ellen

Enyhítheti a végtag fájdalmakat, a Menstruációs panaszokat, a Migrént, a Fej- és Hátfájást, az Izomhúzódást, a Ficamokat és a Depressziót.

 

Stressz ellen

Elősegítheti a Nyugodtságot, az Energia Egyensúlyt, a Csí áramlását, a Csakrák működését, Mélyebb Relaxációt Eredményez és Kivédheti az Elektro- Szmogot. Csökkenti az Émelygést, a Feszültséget, a Fáradtságot és a Horkolást.

 

Jóllét és Egészség

Helyreállítja a test körüli Energiamezőt, a Kiválasztást, a Keringést, az Immun- és Endokrin rendszer működését, Gyorsíthatja a felépülést, a Méregtelenítést, Serkenti az Emésztést.

 • Csökkentheti a gyulladásokat
 • Segíti a keringést
 • Erősítheti az immun rendszert, és a belső elválasztású mirigyeket
 • Elősegíti a sejtek anyagcseréjét, méregtelenít
 • Növeli az áteresztőképességet
 • Megnöveli az energiát
 • Megóvja a DNS-t a sérülésektöl
 • Lassítja az öregedési folyamatokat
 • Megerősíti a szervezetet, megóvja az egészséget az elektromágneses hullámok befolyásától

Fokozottá teszi az öszpontosítást, koncentrálóképességet  "

Forrás:
Dr. Siva Poobalasingam MD and Nisha Lakshmanan MA-Az optimális energia a csúcsteljesítmény eléréséhez a skaláris energiával-könyvében

 

A Skaláris Energia tulajdonságai:

 

Az összes energiaforma, amire csak gondolhatunk és nap, mint nap találkozhatunk, mi magunk is kibocsátunk, illetve használunk részecske, illetve hullám tulajdonságokkal rendelkezik és Hz-ben mérhető (mint pl. napenergia, hőenergia, elektromosság, mágnesesség, hang). A két meghatározó különbség ezen energiaformák között, hogy milyen gyorsan terjednek hullámaik, illetve milyen intenzitásúak, azaz mekkora a frekvenciájuk és az amplitúdójuk.

A skaláris energia azonban egy igen egyedülálló energiaforma, 5 dimenziós állóhullámokból épül fel. Ahelyett, hogy sugarakba csoportosulna, vagy vonalasan terjedne, a skaláris energia igyekszik kitölteni a teret, s forrásából kifelé haladva sem veszt intenzitásából. Többek között ezért sem hasonlítható a mágnesességhez, vagy a hőenergiához. Ez az energia képes áthatolni a szilárd testeken, és korlátlanul képes regenerálódni.

Definícióját illetően a skaláris energia két azonos, azaz a térben egymással fázisban lévő, azonban időben kifejezve 180 fokkal egymástól eltérő fázisú hullám ütköztetésével laboratóriumi körülmények között is létrehozható. Más szavakkal kifejezve a két hullám (ahogyan nevezik őket: a hullám és az anti- hullám) fizikálisan teljesen egyforma, azonban időben 180 fokkal eltér egymástól. Tehát a skaláris hullámok merőben több rétűek, mint az általunk ismert Hertz hullámok, máshogyan is néznek ki, formájuk leginkább egy tengelyre vetített mőbiusi motívumra emlékeztet.

 

           Nem lineáris

           Nem Herzi

           Mezőszerü energia körök 

           Statikus, mozdulatlan energia forma

           Véletlenszerüen fordul elő a természetben

           A testben Bio-Skaláris Energiának hivják

A Skaláris Energia története:

           1800-as évek közepén James Clerk Maxwell kutatta

           1920-ban Einstein azonosította

           Később Nicola Tesla bebizonyította a Skaláris energia létezését

           Egy évszázaddal később a Skaláris energia hatását felfedezték

 

Kép

 

Kép

Kiss Dániel az atlétikai világbajnokságon a skalár medállal a nyakában:

 

 
 

 

ProfilképElérhetőség

Szentmiklósi Attiláné Ági

4400 Nyíregyháza

0636703271313

egeszsegstar@gmail.com